ow_smallebanner2.jpg

De 49e Zwemmarathon vindt plaats op 11 augustus 2018

Contact

Commissie tot behoud van de v.d. Zwemmarathon
Strausslaan 46
2551 NN Den Haag
The Netherlands
Telefoon 070-3239970
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie

De IJsselmeer Zwemmarathon Stavoren - Medemblik is een echte zwemmarathon en geldt als één van de
zwaarste ter wereld. Dit komt met name door de vaak aanwezige golfslag, het zoete water en de temperatuur 
van het IJsselmeer.

De zwemmers zijn dan ook allen geoefend en moeten in het bezit zijn van een Nederlandse danwel
buitenlandse startvergunning. Informatie over startvergunningen kunt u krijgen bij de KNZB of een bij de
KNZB aangesloten vereniging.

De deelnemers aan de wedstrijd worden de dag voor de wedstrijd ontvangen in Medemblik. Door middel van
een briefing in café Brakeboer aan de Oosterhaven 30 in Medemblik worden zij met hun coaches geïnformeerd
over de gang van zaken tijdens de wedstrijd. Alle deelnemers en hun coaches worden ondergebracht in
gastgezinnen waar zij de nacht zullen doorbrengen, deze overnachting wordt door de organisatie geregeld.

De dag van de marathon worden de zwemmers naar Stavoren gereden, dit gebeurt meestal door het betreffende gastgezin. De reis geschiedt in een lange colonne auto's waar menig Noordhollander en/of Fries vreemd van opkijkt zo vroeg op de zaterdagochtend.

In Stavoren aangekomen maken de zwemmers kennis met het begeleidende schip en hun schipper. Ook deze
schepen met hun schippers zijn door de organisatie geregeld. De schippers zijn in een aparte vergadering op de hoogte gebracht van de gang van zaken.

Om 9.00 uur vindt de start plaats in de haven van Stavoren, de zwemmers gaan hiervoor aan boord van het
startschip vanwaar zij te water gaan.

De volgschepen worden na de start door de scheidsrechter richting de zwemmers gedirigeerd. Inzet is dat de
volgschepen zo snel mogelijk op een veilige manier bij hun zwemmers zijn. De eerste meters worden de
zwemmers begeleid door veiligheidsboten. De koers wordt voor het eerste deel uitgezet door een koersschip dat met zwaailicht aan vooruit vaart.

In Medemblik aangekomen worden de zwemmers bij de finish binnengehaald en ontvangen door een zuster die
hen met een lekkere douche en een kopje soep weer helemaal up to date maakt, zodat de zwemmers kunnen
genieten van andere aankomsten en de prijsuitreiking die ongeveer een half uur na aankomst van de laatste
zwemmer plaatsvindt.


Kledingeisen

TEKST FINA
BL 8.4 From June 1, 2010 Open Water swimwear for both men and women shall not cover the neck, extend
past the shoulder, nor shall extend below the ankle. All Open Water swimsuits shall comply with the FINA
Criteria for Materials and Approval Procedures.           

BL 8.5 From January 15, 2010 in Masters Pool Swimming competitions the rules BL 8.1, BL 8.2 and BL 8.3
apply. From June 1, 2010 the rule BL 8.4
applies also for the Masters Open Water competitions. 

Vrij vertaald staat er hier dat bij het open waterzwemmen bij de mannen het pak ook het bovenlichaam mag
bedekken en het pak bij de dames en heren lange pijpen mogen hebben. 

Het pak moet wel uit één stuk bestaan en er mogen geen wijzigingen aan het pak zijn aangebracht en het mag
geen ritsen of andere sluitingen bevatten.

Voor 2018 wordt hoogstwaarschijnlijk het zwemmen in swimsuits mogelijk gemaakt.

Publicatie KNZB:
Begin dit jaar heeft de FINA bekend gemaakt dat per 1 januari 2017 nieuwe regels effectief zijn voor het gebruik
van wetsuits in het Open Water zwemmen in verband met de gezondheid en veiligheid van zwemmers. Deze
regels schrijven voor dat een wetsuit verplicht is, wanneer de watertemperatuur onder de 18 graden is. Is de
temperatuur tussen de 18 en 20 graden dan is het dragen van een wetsuit optioneel en boven de 20 graden is
een wetsuit verboden.
Het bestuur van de KNZB maakt hierbij bekend dat deze FINA regels ook binnen Nederland van toepassing zijn.
Wel zal er voor het aanstaande Open Water seizoen (2017) door de KNZB een overgangsjaar worden toegepast.
In het komende jaar mag er nog zonder wetsuit worden gezwommen. In principe gelden de FINA regels, maar er wordt niet op gehandhaafd. De regels en de uitvoering zullen zo snel mogelijk na het seizoen geëvalueerd worden.
Wanneer Nederlandse sporters in het buitenland actief zijn bij een FINA evenement, worden deze regels wel gehandhaafd en daarmee dient door de zwemmers dus ook rekening te worden gehouden. Ook wanneer er in  Nederland een FINA evenement wordt georganiseerd dienen de regels aangehouden te worden.

KNZB Nieuwegein, april 2017

De volledige FINA publicatie is te vinden op:
http://www.fina.org/sites/default/files/fina_by_laws_as_approved_by_the_fina_bureau_on_2_december_2016_
clean.pdf
(Onderdeel BL 8.5)
----------------------------------
Opmerking noww.nl:In het spoedig te publiceren open water boek zal uitleg gegeven worden op welke wijze er
bij de wedstrijden gehandeld gaat worden. Het mag te verwachten zijn dat enkel door de FINA goedgekeurde
pakken worden toegelaten. De lijst van de FINA is nu nog leeg.

Voor 2018 gaat waarschijnlijk gelden dat  voor wedstrijden van 5 km. of meer een wetsuit verplicht is bij watertemperaturen tussen 16 en 18 graden Celsius. Vanaf de watertemperatuur van 18 graden zijn wetsuits niet toegestaan

Bepalingen voor zwemmers
1.1 De wedstrijd wordt gezwommen volgens de reglementen van de KNZB.
1.2 De leiding van de wedstrijd berust bij de scheidsrechter.

2.1 De avond voor de wedstrijd wordt een briefing gehouden op een door de organisatie te bepalen tijd en plaats.
2.2 De deelnemer en zijn/haar coach is verplicht de briefing bij te wonen. De zaken welke tijdens de briefing aan
de orde komen zijn bindend voor de gehele wedstrijd.


3.1 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een coach, voeding en verzorgende artikelen.
Indien gewenst kan de organisatie voor een coach zorgen. De deelnemer dient dit bij de inschrijving aan te geven.

3.2 De coach moet in staat zijn de eerste reddende handelingen te verrichten indien zijn/haar zwemmer in het water onwel wordt.
3.3 De zwemmer moet geoefend zijn in het zwemmen naast een volgschip.

4.1 Door loting wordt een boot aan de deelnemer toegewezen, tenzij om zwaarwegende, organisatorische redenen al in een eerder stadium een boot moet worden toegewezen.
4.2 Het volgschip is naast de bemanning alleen toegankelijk voor een jurylid en één coach (en de zwemmer).
4.3 Indien de deelnemer zelf in het bezit is van een volgschip kan deze ingebracht worden bij de organisatie. Ingebrachte schepen met schippers worden niet per definitie toegewezen aan de zwemmer die het schip inbrengt.

5.1 De deelnemer gaat te water op een door de wedstrijdleiding te bepalen plaats en tijd.
5.2 De deelnemer zwemt geheel zelfstandig, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen en zonder zijn/haar volgschip aan te raken.
5.3 De deelnemer beëindigt de wedstrijd door te finishen op een door de wedstrijdleiding te bepalen plaats.
5.4 Wanneer volgens de scheidsrechter en de arts de veiligheid van de zwemmer in gevaar komt, zal de deelnemer uit de wedstrijd worden genomen.
5.5 Elke deelnemer die of uit eigen wil of door interventie van de scheidsrechter de wedstrijd voortijdig beëindigt wordt persoonlijk gecontroleerd door de arts.
5.6 De deelnemer dient te finishen binnen de door de organisatie vastgestelde limiet (2 uren na de winnaar, eventueel te wijzigen op aangeven van de wedstrijdleiding).

6. De deelnemer is verplicht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn op een door de organisatie vast te stellen plaats en tijd.

7. Het zich niet houden aan de bepalingen kan uitsluiting van deelname aan de wedstrijd tot gevolg hebben.

8. Het gebruik van hulpmiddelen is reglementair niet toegestaan. Hieronder vallen ook richtingbepalende middelen die de zwemmer helpen koers te houden.

9. In gevallen waarin het reglement en deze bepalingen niet voorzien, beslist de jury.

Watertemperatuur:
2005 16,2 graden Celsius
2006 21 graden Celsius
2007 18,3 graden Celsius
2009 21,7 graden Celsius
2011 17,0 graden Celsius
2013 20,5 graden Celsius
2014 21,8 graden Celsius


Prijzen:

1st prijs: € 250, -
2nd prijs: € 150, -
3rd prijs: € 100, - 

Eerste dame: € 100, -

Verder zij er trofeeen en herinneringen voor alle deelnemers.
Speciale medallais zijn beschikbaar voor de eerste drie nederlandse zwemmers die deelnemen in het Nederlands Kampioenschap Marathonzwemmen bij zowel de heren als de dames.

Inschrijvingen:
Al vele jaren vormt de zwemmarathon tevens het toneel voor het Nederlandse Kampioenschap Marathonzwemmen. Via het inschrijfsysteem OLOWIS kan er ingeschreven worden wat te bereiken is via www.olowis.translan.nl of via een speciaal hiervoor ontwikkeld inschrijfformulier. Zie onderstaande bijlage. Ook kan er ingeschreven worden via de secretariaten met onderstaand lxf bestand voor Splash

Voor de zwemmarathon moet men minimaal een 10 km. wedstrijd zwemmen in het lopende of voorafgaande seizoen aan de zwemmarathon.

Bijlagen:
Bewaar het bestand 2017-08-12-IJsselmeer-DES-NK Marathonzwemmenuitn.lxf2017-08-12-IJsselmeer-DES-NK Marathonzwemmenuitn.lxf[uitnodiging IJZM]1 kB342 Downloads
Bewaar het bestand registratie ijsselmeer.pdfregistratie ijsselmeer.pdf[registratie ijsselmeer]111 kB382 Downloads