smalle_banner1.jpg

Opkomende activiteiten

Geen gebeurtenissen gevonden

De Commissie Waterpolo is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden en toernooien, het op peil houden van de waterpoloteams, het contact houden met de trainers e.d.

Taken:

 • Organisatie eigen wedstrijden
 • Organisatie acties werving waterpoloërs
 • Werving officials en organisatie opleiding W-officials
 • Afspraken maken met andere verenigingen over wedstrijden
 • Het voeren van overleg met de Regio West (KNZB) over waterpolozaken.
 • Het voeren van overleg met de hoofdtrainer waterpolo (De hoofdtrainer waterpolo werkt direct onder verantwoording van het bestuur en levert ieder jaar voor aanvang van het seizoen een jaarplan in bij het bestuur. De commissieleden ontvangen hiervan –mede ter advisering aan het bestuur- via hun voorzitter een exemplaar.)
 • Informatieverstrekking aan de waterpoloërs en hun ouders.
 • Ledenadministratie voeren voor de waterpoloërs, i.c. het maandelijks controleren van de aangeleverde ledenlijst voor de centrale ledenadministratie, het doorgeven van mutaties aan de ledenadministratie. (b.v. nieuwe wedstrijdleden, opzeggingen wedstrijdleden etc.)
 • Controle, aanvraag, afmeldingen, overschrijvingen startvergunningen.
 • Organisatie "DES is meer dan zwemmen alleen" zaken, in samenwerking met de Jeugdcommissie.
 • Levering jaarplan en -begroting aan bestuur
 • Maken jaarverslag v.w.b. waterpolo
 • Aanleveren en plaatsen gegevens agenda
 • Bijhouden website

Leden:

 • Jeroen Büscher (voorzitter, afgevaardigde bestuur)
  Patrick Bronwasser
  Martijn van Mierlo


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoofdtrainer Waterpolo
De hoofdtrainer wordt aangesteld door en werkt onder verantwoording van het bestuur. Hij/zij verzorgt ieder seizoen een jaarplan waaruit afgelezen kan worden hoe de opbouw in het betreffende seizoen moet verlopen. Dit jaarplan wordt bij aanvang van het seizoen ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur. Het goedgekeurde jaarplan vormt de opdracht aan de hoofdtrainer voor dat betreffende seizoen. De hoofdtrainer heeft tenminste 2 keer per jaar een voortgangs- cq. functioneringsgesprek met de voorzitter van het bestuur en de commissaris wedstrijdzwemmen. Jaarlijks zal na afloop van de competitie ook het jaarplan en het seizoen worden geëvalueerd in aanwezigheid van de overige trainers.