wp_smbanner_1.jpg

Opkomende activiteiten

Geen gebeurtenissen gevonden

Sinds 8 juni zijn de zwemlessen in alle zwembaden weer begonnen bij DES.

Alle (ouders van) leden hebben hier een e-mail over ontvangen.
Hieronder nog even een paar belangrijke aandachtspunten op een rij:

 • Leerlingen moeten op tijd aanwezig zijn (10 min. voor aanvang les). Te laat mag niet meer naar binnen.
 • Leerlingen moeten hun ledenpas bij zich hebben voor registratie. Geen pas - geen toegang.
 • Leerlingen moeten hun zwemkleding onder de bovenkleding al aan hebben. Er wordt uitgekleed op de zwemzaal.
 • Geen zwemkleding aan, geen toegang.
 • Ouders mogen NIET naar binnen.
 • Voor het aankleden is begeleiding (geen hulp) aanwezig.
 • Oefen thuis met afdrogen en aankleden!
 • Trek de leerlingen gemakkelijke kleding aan.

 

Als iedereen zich hier aan houdt loopt alles op rolletjes en heeft iedereen weer leuke zwemlessen.

17 maart 2020
Het bestuur heeft besloten om de JAV NIET door te laten gaan tot nader order in verband met het Corona-virus.

3 maart 2020
Donderdag 26 maart 2020 is weer de Jaarlijkse Algemene Vergadering, waar onze leden zich kunnen uitspreken over het gevoerde en te voeren beleid van het bestuur.

Voor de agenda en een toelichting daarop: zie de bijlage.

Bijlagen:
Bewaar het bestand convocatie JAV 20200326.pdfUitnodiging en agenda JAV 2020[ ]757 kB225 Downloads

De KNZB-contributie is een jaarbedrag, dat bij inschrijving en verder jaarlijks in januari betaald moet worden.

Met ingang van 1 januari 2020 hanteert DES voor alle leden de volgende KNZB-contributies:

* Elementair en trimzwemmers -- € 16,74 (Ooievaarspashouders € 8,37)

* Sporters onder 12 jaar (op 31 december van het lopende kalenderjaar) -- € 18,59

* Sporters 12 jaar en ouder -- € 52,68

Let op: Bij de incasso van de contributie op 2 januari 2020 zal gelijk de KNZB-contributie worden geïncasseerd.

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op 28 maart 2019 zijn de contributies per 1 april 2019 vastgesteld.

Voor de nieuwe bedragen, zie: http://www.zwemvereniging-des.nl/lidmaatschap/contributie

 

DES heeft naast het aanbieden van sport/zwemlessen, ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. DES voert hierin een preventief beleid en vergroot hiermee de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. 
 

Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen. Als begeleider is het verplicht een VOG te kunnen overleggen en dit iedere 5 jaar te herhalen. 
 

DES merkt iedereen aan als begeleider wie te maken krijgt met minderjarigen die zwemles volgen of sport (waterpolo, wedstrijdzwemmen) beoefenen of aan een andere verenigingsactiviteit meedoen, zoals onder andere bestuurs- en commissieleden, instructiekader, hulpouders, trainers, juryleden (zowel bij waterpolo als wedstrijdzwemmen). 
 

Iedere begeleider moet een verklaring ondertekenen met de volgende gedragsregels (onder ‘sporter’ wordt ook verstaan de leden die zwemles krijgen): 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens zwemlessen, training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 
De Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van DES heeft Mina Siriram en Roy Boersma aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP).
Zij fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij bieden een luisterend oor, geven raad, nemen desgewenst actie en en verwijzen eventueel door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

U kunt hen bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Het is mogelijk om via de site van DES (http://www.zwemvereniging-des.nl/) lid te worden van de VriendenLoterij door een klik op het logo van de VriendenLoterij.
U maakt dan kans op mooie prijzen en tegelijkertijd steunt u DES.

Voor iedereen die al lid is van de VriendenLoterij is het ook mogelijk om DES te steunen, hiervoor kunt u bellen met 020-6776880 en dan doorgeven dat u DES (nr 9941) wilt steunen.

DES hoopt van dit geld nieuw materiaal voor de 3 zwemtakken te kunnen kopen. U kunt hier o.a. denken aan waterpolo-caps, waterpoloballen, zwemschoentjes voor elementaire lessen, zoomers voor de afdeling wedstrijdzwemmen.

Vriendelijk dank voor uw steun!
Het bestuur.

Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op www.denhaagopmaat.nl/ooievaarspas kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.

U ontvangt niet elk jaar een nieuwe pas, maar let u wel op dat u tijdig opnieuw een aanvraag indient?

Voor 2015 behoeft u geen eigen bijdrage te betalen.