wz_smallebanner2.jpg

Opkomende activiteiten

nov
23

za 23 nov - zo 24 nov

nov
23

za 23 nov 19:00 - 19:40

nov
23

za 23 nov 19:45 - 20:30

nov
24

zo 24 nov 13:00 - 17:00

nov
29

vr 29 nov 16:15 - 17:45

De kijkdagen bij het leszwemmen zijn op de volgende dagen:

Overbosch Blinkerd-ZA Blinkerd-ZO Waterthor
27 sep 28 sep 29 sep 8 okt
29 nov 30 nov 1 dec 3 dec

 

Vergeet u niet dat u alleen op blote voeten of met blauwe overschoenen het zwembad mag betreden?

Zondagmiddag 24 november 2019 gaan we weer diplomazwemmen voor A, B en C.

Hoe het werkt kunt u lezen op onze website: http://www.zwemvereniging-des.nl/leszwemmen/diplomazwemmen

Op donderdag 28 maart 2019 vond de J.A.V. weer plaats in het clubhuis van S.O.S./Kwieksport aan de Bentelostraat in Den Haag. De vergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt bij de leden. Helaas was er maar weer een klein ploegje leden die het de moeite waard vonden om deze vergadering te bezoeken terwijl het toch echt om belangrijke zaken gaat aangaande het wel en wee van de vereniging. Zo was er een teleurstellend resultaat betreffende de financiën over het jaar 2018 door hoger uitvallende badhuren maar ook door tegenvallende resultaten in ledenaantallen.

De contributie moest gezien de begroting voor 2019 verhoogd worden waarover u elders op deze website al geïnformeerd bent.

Achter de bestuurstafel werd het bestuur vertegenwoordigd door 4 bestuursleden. Helaas waren de voorzitter, penningmeester en commissaris waterpolo niet aanwezig door verschillende omstandigheden. De vergadering werd dit keer voorgezeten door Annette Bakker, de commissaris wedstrijdzwemmen. Zij leidde met veel verve de vergadering door de stukken.

Annette gaf echter aan dat ook zij, buiten het aangekondigde vertrek van de commmissaris waterpolo Erik Hoff, het bestuur gaat verlaten. Dit vertrek gaat de afdelng wedstrijdzwemmen zeer aan het hart. 9 jaar heeft zij met hart en ziel veel zaken betreffende het wedstrijdzwemmen geregeld en een opvolger is helaas nog niet voorhanden. De vergadering eerde Annette met de benoeming tot erelid, wat zij zeer waardeerde.

Het bestuur kent nu dus 3 vacatures. Ten eerste de al langere tijd bestaande vacature voor secretaris, ten tweede een vacature voor commissaris wedstrijdzwemmen en als derde een vacature voor commissaris waterpolo. Betreffende de vacature commissaris waterpolo werd gemeld dat er gesprekken plaatsvinden met een mogelijke kandidaat. Voor de andere kandidaten is helaas nog niemand voorhanden.

Bij deze dus nog maar eens de oproep voor kandidaten bestuurslid. De vereniging kan niet zonder U!

Annette benoemd tot Erelid.

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op 28 maart 2019 zijn de contributies per 1 april 2019 vastgesteld.

Voor de nieuwe bedragen, zie: http://www.zwemvereniging-des.nl/lidmaatschap/contributie

De KNZB-contributie is een jaarbedrag, dat bij inschrijving en verder jaarlijks in januari betaald moet worden.

Met ingang van 1 januari 2019 hanteert DES voor alle leden de volgende KNZB-contributies:

* Elementair en trimzwemmers -- € 16,27 (Ooievaarspashouders € 8,14)

* Sporters onder 12 jaar (op 31 december van het lopende kalenderjaar) -- € 18,05

* Sporters 12 jaar en ouder -- € 51,20

 

Let op: Bij de incasso van de contributie op 2 januari 2019 zal gelijk de KNZB-contributie worden geïncasseerd.

 

DES heeft naast het aanbieden van sport/zwemlessen, ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. DES voert hierin een preventief beleid en vergroot hiermee de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. 
 

Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen. Als begeleider is het verplicht een VOG te kunnen overleggen en dit iedere 5 jaar te herhalen. 
 

DES merkt iedereen aan als begeleider wie te maken krijgt met minderjarigen die zwemles volgen of sport (waterpolo, wedstrijdzwemmen) beoefenen of aan een andere verenigingsactiviteit meedoen, zoals onder andere bestuurs- en commissieleden, instructiekader, hulpouders, trainers, juryleden (zowel bij waterpolo als wedstrijdzwemmen). 
 

Iedere begeleider moet een verklaring ondertekenen met de volgende gedragsregels (onder ‘sporter’ wordt ook verstaan de leden die zwemles krijgen): 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens zwemlessen, training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 
De Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van DES heeft Mina Siriram en Roy Boersma aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP).
Zij fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij bieden een luisterend oor, geven raad, nemen desgewenst actie en en verwijzen eventueel door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

U kunt hen bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Het is mogelijk om via de site van DES (http://www.zwemvereniging-des.nl/) lid te worden van de VriendenLoterij door een klik op het logo van de VriendenLoterij.
U maakt dan kans op mooie prijzen en tegelijkertijd steunt u DES.

Voor iedereen die al lid is van de VriendenLoterij is het ook mogelijk om DES te steunen, hiervoor kunt u bellen met 020-6776880 en dan doorgeven dat u DES (nr 9941) wilt steunen.

DES hoopt van dit geld nieuw materiaal voor de 3 zwemtakken te kunnen kopen. U kunt hier o.a. denken aan waterpolo-caps, waterpoloballen, zwemschoentjes voor elementaire lessen, zoomers voor de afdeling wedstrijdzwemmen.

Vriendelijk dank voor uw steun!
Het bestuur.

Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op www.denhaagopmaat.nl/ooievaarspas kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.

U ontvangt niet elk jaar een nieuwe pas, maar let u wel op dat u tijdig opnieuw een aanvraag indient?

Voor 2015 behoeft u geen eigen bijdrage te betalen.